„Společnost AVANERO s.r.o. se tímto omlouvá paní Ivetě Ševěčkové (roz. Fabešové) za zásah do jejich osobnostních práv, spočívající v neoprávněném zveřejnění jejich podobizen na webu společnosti avanero.cz, resp. modernicukrarna.cz a neoprávněném zveřejnění videí na YouTube kanále společnosti International Prague Pastry Academy, zachycujících paní Ševěčkovou.“